Zpět

Historie

Menu

Město Lanškroun (historicky Landeskrone, Kronland = Zemská koruna) bylo založeno v 2. polovině 13. stol. v souvislosti s královskou kolonizační činností jako hlavní ekonomické centrum rozsáhlého lanškrounsko-lanšperského panství. Město má pravidelné středověké založení s čtvercovým náměstím, uprostřed něhož stojí renesanční radnice.

Historická fotografie Lanškrouna.První dochovaná písemná zmínka o Lanškrouně pochází z roku 1285, kdy jej od českého krále Václava II. převzal Záviš z Falkenštejna. Od roku 1304 byl Lanškroun součástí majetku Zbraslavského kláštera, později litomyšlského biskupství (r. 1358). Roku 1371 Petr Jelito, místní rodák a litomyšlský biskup, založil ve městě augustiniánský klášter původně na místě dnešního kostela sv. Maří Magdaleny. Ale kvůli podmáčené půdě pak byl přenesený na místo dnešního zámku a kostela sv. Václava. Klášter byl v 15. stol. husity vypálen a na počátku 16. stol. přestavěn majiteli panství na zámek.

Po husitských válkách v 15. století získali Lanškroun Kostkové z Postupic. Od roku 1507 městu vládli Pernštejnové s výjimkou třinácti let, kdy město spravovali páni z Boskovic. Za vlády pánů z Postupic a poté Pernštejnů získal Lanškroun řadu významných privilegií. Dalšími vlastníky města a panství byli Hrzánové z Harasova a po bitvě na Bílé Hoře (r. 1620) připadl Lanškroun Lichtenštejnům (od r. 1622). Za třicetileté války bylo město poničeno švédskými i císařskými vojsky.

Lanškroun - historiePo třicetileté válce do Lanškrouna přicházeli němečtí osadníci, kteří prosadili německou správu. Od roku 1683 je městská kniha psána německy. Po staletí vařily pivo vedle sebe měšťanský i knížecí pivovar. V pol. 17. stol. vrcholí vědecká činnost nejvýznamnějšího lanškrounského rodáka, fyzika, matematika, astronoma, lékaře a filozofa, rektora Karlovy Univerzity a zakladatele spektroskopie Jana Marka Marci (1595 - 1667), po němž je pojmenováno nejen hlavní náměstí Lanškrouna, ale i kráter na odvrácené straně Měsíce. V polovině 19. století se stal Lanškroun sídlem okresního hejtmanství a okresního soudu a až do roku 1960 zůstal okresním městem.
Lanškroun -historiePo roce 1990 prošlo město obnovou a rozmachem. Vedle rozsáhlé bytové a průmyslové výstavby rozvoj města Lanškrouna dokumentují nové ulice a náměstí. V centru města byla opravena renesanční radnice, rekonstruováno hlavní náměstí J. M. Marků, nově řešeno náměstí Al. Jiráska a v areálu bývalého knížecího pivovaru bylo vybudováno Pivovarské náměstí, vznikla sportovní hala i zimní či atletický stadion.

Obrazovou dokumentaci poskytlo Městské muzeum Lanškroun.