Zpět

Hudební nešpory

Menu
koncert

Program:
Johann Sebastian Bach: Preludium Es dur, BWV 552
Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonáta A dur
Léon Boëlmann: Toccata z Gotické suity
Zdeněk Pololáník: Cantus leatitiae – Dómine, lábia mea apéries, Fontes deflúere juks in rivos, Laudáte Dóminum
Zdeněk Pololáník: Missa brevis

Účinkují:

Dómský komorní sbor při ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu (Brno)
Dagmar Kolařová – varhany
Petr Kolař – varhanní doprovod
řídí Dagmar Kolařová

Dómský komorní sbor při ZUŠ

Dómský komorní sbor představuje deset mladých a průbojných zpěvaček, které dohromady tvoří unikátní těleso svého typu. Sbor působí při Základní umělecké škole Smetanova se zaměřením na církevní hudbu. Jak název napovídá, jsou součástí hudební složky katedrály sv. Petra a Pavla. Mladé umělkyně si stihly vytvořit široký okruh příznivců. Jejich pestrý repertoár (klasicismus, romantismus, baroko, ale i současná duchovní hudba) umí posluchače nechat zasnít, ale i příjemně překvapit svojí netradičností. Jsou věrnými interpretkami W. A. Mozarta, F. Schuberta a především Z. Pololáníka. Sbor má velké ambice. Kromě pravidelných vystoupení v katedrále a koncertech v moravských sálech a kostelích se chystají v brzké době natočit své první CD a prorazit na mezinárodních sborových soutěžích a festivalech.

Sbormistryně a umělecká vedoucí Dagmar Kolařová

Dagmar Kolařová /nar.1974/ studium hry na varhany započala na brněnské konzervatoři u prof. Drahomíry Horákové. Po maturitě byla přijata na JAMU obor Duchovní hudba, kde u prof. Petra Kolaře vystudovala hru na varhany, u prof. Zdeňka Pololáníka varhanní improvizaci. Po studiu nastoupila na ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu v Brně /dříve Varhanická škola založená Leošem Janáčkem/, kde vyučuje hru na varhany a klavír. Výuka je zaměřená především na vzdělávání chrámových varhaníků. Dále se věnuje koncertní činnosti, jak varhanní sólové hře, tak hře v různých komorních seskupeních. Nástupem jejího manžela na pozici regenschoriho při katedrále sv. Petra a Pavla v Brně jí byl svěřen dětský chrámový sbor Petrováček, který vedla 10 let. Z něj následně vyústil Dómský komorní sbor Brno. Se sborem nastudovala výrazné množství hudební literatury. V roce 2010 uvedla v premiéře „Křížovou cestu s Matkou Boží“.

Petr Kolař

V letech 1982 až 1988 studoval varhanní hru na Konzervatoři Brno u prof. V. Bělského, později u prof. Z. Nováčka. Poté pokračoval ve studiu na JAMU v Brně, ve třídě prof. A. Veselé. Během studií se aktivně zúčastnil interpretačních kurzů u prof. M. Haselblöcka, S. Hellera a M. Radulescu a úspěšně i několika mezinárodních varhanních soutěží (1988 Brno II.cena, 1989 Pražské jaro III.cena, 1991 Deventer I.cena). Po ukončení studií v r. 1993 začal vyučovat varhanní hru a improvizaci na oddělení duchovní hudby JAMU v Brně, od roku 2000 vyučuje hru na varhany na Konzervatoři Brno. V létech 1990 až 1997 působil jako ředitel kůru a varhaník v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. 1995 – 2002 byl také sbormistrem zpěvohry Národního divadla v Brně. Od roku 1998 zastává funkci ředitele kůru a varhaníka v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Od roku 2001 je sbormistrem Brněnského filharmonického sboru Beseda Brněnská a dirigentem Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla.
Sólově vystupuje doma i v zahraničí (Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Itálie, Španělsko, Kypr, Francie, Lucembursko, Finsko, Malta, Vatikán, Čína). Pravidelně spolupracuje se Státní filharmonií Brno a různými komorními ansámbly a sbory Moravan, PSMU, BAS a další. Realizoval nahrávky A. Dvořák Mše D dur, Z. Pololáník Te Deum, Hudba v brněnské katedrále I,II, III, Ch. Gounod Slavnostní mše ke cti svaté Cecílie, Ave Maria světových autorů, Paštikovy varhany brněnské katedrály a Deus caritas est – hudba papežské bohoslužby. V rámci návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně 2009, dirigoval hudbu při slavnostní bohoslužbě na místním letišti.


Typ koncert
Zakázán vstup se zvířaty
Místo konání Husův dům (Lanškroun)
Datum a čas konání ne 23.2.2014 16:00
Přístupné pro vozíčkáře Ne
Vstupné dobrovolné
Je třeba opravit údaje?