Zpět

Sousoší Kalvárie

Menu
Adresa Dobrovského
GPS 49°54'54"N 16°36'59"E (xx km)
390 m nad mořem
swipe

Panna Marie, Ježíš s klečící Máří Magdalénou a Jan Evangelista. Barokní sousoší Kalvárie je osazeno na hlavní vstupní bráně, u jejíchž pilířů stojí barokní sochy sv. Antonína Paduánského z r. 1717 a Panny Marie Bolestné z r. 1719. Před kostelem je barokní sousoší Piety z 1. po. 18. st. U brány je i barokní krucifix datovaný 1714. Do ohradní zdi hřbitova jsou osazeny pískovcové náhrobníky, převážně klasicistní a empírové z 1. pol. 19. st.


Kategorie kříž / drobná sakrální stavba
Je třeba opravit údaje?