Zpět

Představení města

Menu

Město Lanškroun bylo založeno ve 13. století a jeho jméno Landeskrone - "Zemská koruna" zvýrazňovalo význam sídla na rozhraní Čech, Moravy a Slezska. Leží v Lanškrounské kotlině pod nejjižnějšími výběžky Orlických hor na 49°55' severní šířky a 16°37' východní délky v nadmořské výšce kolem 380 m n. m.

Město Lanškroun.

Dnešní Lanškroun je se svými 10 000 obyvateli rychle se rozvíjejícím moderním městem zaměřeným na budoucnost. Městem elektroniky, strojírenství, papírenského průmyslu i městem středních škol, živé kultury a moderních sportovišť. Město Lanškroun je správním centrem regionu Lanškrounsko pro 22 obcí s téměř 25 000 obyvateli: Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek.

Lanškroun má navázánu dlouhodobou spolupráci s partnerskými městy: polským Dzierżoniówem (120 km, 38.000 obyvatel) a Serockem u Varšavy (7.000 obyvatel), slovenským Kežmarokem na východním úpatí Vysokých Tater (17.500 obyvatel) a Castiglione In Severina ve střední Itálii nad řekou Tiberou v regionu Lazio (3.000 obyvatel).

Průmysl a zaměstnanost

Tabačka Lanškroun.

Západní průmyslová zóna Lanškrouna vznikla po roce 1885 poblíž vlakového nádraží a hlavní severojižní silnice (směr Wroclaw, Klodsko - Brno, Vídeň). Dnes tu jsou soustředěny velké průmyslové společnosti opírající se o vysoce kvalifikované pracovníky a vlastní vývoj. Menší východní průmyslová zóna je na protilehlé straně města a soustřeďuje zejména dynamické firmy střední velikosti. Nejen v těchto územích má město do budoucnosti zainvestovány plochy k dalšímu rozvoji firem. Hlavními průmyslovými odvětvími v Lanškrouně jsou elektrotechnický průmysl (výroba elektronických prvků a součástí), strojírenský průmysl (zejména výroba jednoúčelových strojů a nástrojů), papírenský průmysl (výroba, obchod a distribuce papírenských výrobků) a stavebnictví.

Průmyslové podniky zajišťují vysokou zaměstnanost obyvatel Lanškrouna i jeho okolí. Za rozvojem ekonomiky města stojí celá řada úspěšných místních podnikatelů a manažerů, i významné investice mnoha mezinárodních společností, které v Lanškrouně vyrábějí. V desetitisícovém Lanškrouně působí na 250 společností, evidováno je přes 2 000 soukromých podnikatelů a živnostníků. Současná průmyslová síla Lanškrouna se projevuje například tím, že v desetitisícovém městě je jen v samotném průmyslu kolem 6 000 pracovních míst, takže velké firmy dováží své zaměstnance z okruhu 50 km. Z Lanškrouna pochází více než dvě třetiny světové produkce roznětek pro airbagy, z práce lanškrounských techniků a dělníků pochází čtvrtina celosvětové výroby tantalových kondenzátorů, takže například ve svém mobilu nebo automobilu jistě máte řadu součástek vyrobených v Lanškrouně.

Školství a vzdělávání

Gymnázium Lanškroun.

V 2. polovině 19. století vznikají centra vzdělanosti - Gymnázium (1874) a Střední odborná tkalcovská škola. V průběhu 20. století došlo k vzrůstu vlivu českého obyvatelstva ve městě a byla zde zřízena i česká měšťanská škola. Ve městě je nyní pět mateřských škol (pro děti ve věku 3 - 6 let), čtyři základní školy (6 - 15 let), tři střední školy (15 - 18 let). Současné střední školství - Gymnázium, Střední odborná škola a střední odborné učiliště a Střední zemědělská škola - poskytují střední všeobecné i odborné vzdělání. Pro hendikepované děti a studenty tu působí speciální škola. Programy, kroužky a aktivity Domu dětí a mládeže mohou využít děti ve volném čase, umělecky nadané žáky a studenty rozvíjí v Lanškrouně Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka se zaměřením na taneční a výtvarný obor.

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotní péči na Lanškrounsku zajišťuje pět lékařů pro děti, deset praktických lékařů, přes dvacet specialistů a patnáct zubních lékařů. V Lanškrouně má základnu zdravotnická záchranná služba (tel. 155), která pomáhá pacientům v situacích ohrožujících jejich život, stejně jako tu působí policie státní (tel. 158) i městská (tel. 156). Profesionální hasiče v Lanškrouně (tel. 150) může při zásazích podpořit dalších sedmnáct sborů dobrovolných hasičů z Lanškrounska. V sociální a sociálně zdravotní oblasti působí na 25 organizací a sdružení.

Kultura, sport, spolky

Hala B. Modrého

Kulturní a společenský život obyvatel aktivně ovlivňuje Kulturní centrum. Městské muzeum, které sídlí na zámku v Lanškrouně a bylo založeno roku 1905, vydává několik publikací ročně, pravidelně připravuje nejen krátkodobé výstavy, ale pečuje o stálé expozice Historie města Lanškrouna, Kabinet mincí a medailí ak. malíře Zd. Kolářského, Sklářství na pomezí Čech a Moravy a Pamětní síň Jindřicha Pravečka, rodáka z blízkých Výprachtic. Městská knihovna na náměstí Al. Jiráska disponuje desetitisíci tituly, Kino Lanškroun s kapacitou téměř 300 míst promítá každodenně po celý rok. Infocentrum v ulici B. Němcové (čp. 124) poskytuje nejen informační služby o městě a regionu, ale podílí se i na přípravě a zpracování turistické infrastruktury či připravuje informační a prezentační materiály (Inforočenka, Kalendář akcí měsíce). Život ve městě a regionu zachycují Listy Lanškrounska, obsáhlý čtrnáctideník, který je pětkrát ročně doplněn o plnobarevný speciál.

V Lanškrouně se prosazuje občanská společnost. Působí tu mnoho kulturních, sportovních a společenských organizací a občanských sdružení. Počtem i svými aktivitami jsou významná zejména hudební a pěvecká tělesa (přes 20 souborů a skupin), působí tu tři soubory divadelních ochotníků. Významná je práce a výsledky sportovních organizací a klubů (přes 30 oddílů), zejména cyklistů, volejbalistů, fotbalistů a turistů. Posledně jmenovaní připravují každoročně na druhou sobotu v září Lanškrounskou kopu, masový turistický pochod s téměř čtyřicetiletou tradicí (5 až 100 km), se kterou jsou spojeny podzimní městské slavnosti.

Tipy pro volný čas

Krajina kolem Lanškrouna.

V Lanškrouně je možné využít nabídky nejen více než čtyřiceti restaurací a občerstvoven, ale i řadu sportovišť. V zimě zve k bruslení či na hokej Hala B. Modrého s ledovou plochou, v létě přírodní koupaliště Dlouhý rybník s upravovanou pláží a minigolfem. Po většinu roku je otevřen krytý plavecký bazén při ZŠ Dobrovského (12,5 x 6 m), či velká sportovní hala Střelnice. Celoročně můžete navštívit bowling centra, posilovny, fitness studia. Mezi venkovními sportovišti lákají např. kvalitní volejbalové, beachvolejbalové a tenisové kurty či fotbalové hřiště. Po většinu roku je splavná řeka Moravská Sázava z Krasíkova, z nadhledu se na svět můžete podívat v paragliding centru ve Výprachticích nebo využijete možnosti vyhlídkových letů na některém ze třech letišť v okruhu patnácti kilometrů.

Vyberte si dovolenou na Lanškrounsku - najdete tu skvělé zázemí. Čistá příroda, prolínání historických památek a moderního života vás pohltí. Neradi zůstáváte na místě? Chcete vidět během dovolené Čechy a rovinaté Polabí, Moravu a úrodnou Hanou, Polsko a Klodskou kotlinu? Z Lanškrouna se dostanete na kterékoli z těchto míst do hodiny jízdy autem. Ze své lanškrounské základny můžete být za stejnou dobu na nejvyšších partiích Orlických hor, vystoupáte na Králický Sněžník či navštívíte pevnostní oblast, zdoláte vrcholky Jeseníků a zrelaxujete v termálních lázních, můžete se nechat unést poezií kopců Českomoravské vrchoviny či být pohlceni jeskyněmi Moravského krasu.

Poznejte, jak se žije v Lanškrouně.

Foto: Jiřina Straková a Petr Celý