Zpět

Základní škola Lanškroun

Menu
Adresa Dobrovského 630
GPS 49°54'57"N 16°36'59"E (xx km)
385 m nad mořem
swipe

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program „Škola dětí“. Ve školním roce 2012/13 navštěvuje školu 283 žáků. V uzavřeném areálu základní školy se nachází I. a II. stupeň, hřiště a bazén se saunou, ve kterém v dopoledních hodinách probíhá výuka plavání pro lanškrounské školy, v odpoledních hodinách je přístupný veřejnosti (je nutné se předem objednat). V novější, rekonstruované budově nabízí stravování školní jídelna Madoret.

Škola disponuje odbornými učebnami pro výuku fyziky a chemie, přírodopisu, polytechnické a rodinné výchovy, nově rekonstruovanou školní kuchyňkou, knihovnou, učebnou hudební výchovy a dvěma počítačovými učebnami, které jsou využívány ve výuce všech předmětů. Žákům jsou přístupny po domluvě s vyučujícími i v odpoledních hodinách po vyučování.
Nová alternativní učebna nepřipomíná svým vybavením klasickou učebnu, ale nabízí prostory pro jiný způsob výuky s netradičními metodami. Pro mladé techniky je k dispozici plně vybavená učebna stavebnic Fischertechnik. V letošním školním roce žáci budou i nadále využívat počítačovou učebnu a ve všech kmenových třídách druhého stupně zobrazovací technologie (interaktivní dataprojektory)
Ve školním roce 2013-2014 začínáme s výukou anglického jazyka od 1.třídy. Formou her, pohádek a říkanek se budeme 1x týdně seznamovat především s fonetickou podobou cizího jazyka. Ve 2. třídě se budeme potkávat 2x týdně a pokusíme se zábavnou formou zvládnout část obsáhlé slovní zásoby, kterou nabízí současná učebnice angličtiny pro 3. třídu. Výuka v dalších ročnících již bude probíhat podle stávajícího systému
Během školní docházky žáci absolvují cyklistický, lyžařský a vodácký kurz, výuku bruslení v 6. ročníku. Dětem nabízíme tyto zájmové kroužky: akvarijní, keramický, šachový, zdravotnický, technický, florbal, taneční kroužek, aerobik, výuka anglického jazyka. Vzhledem k tomu, že v minulých letech proběhla rekonstrukce školní jídelny a vznikla půdní vestavba na hlavní budově, se žáci mohou učit celkem ve 20 kmenových třídách. K dispozici je jim také každodenně knihovna, která se stává postupně informačním centrem školy. Od letošního školního roku máme pro nejmenší tj. pro první stupeň, zabudované nové hrací prvky ve školních zahradách. Co nabízí škola žákům a jejich rodičům? Výuku v odborných učebnách vybavených nejmodernější technikou, nainstalovány jsou také interaktivní tabule. Ve výuce preferujeme jazyky, výpočetní techniku, ale také pracovní činnosti. Ve všech třídách učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu Škola dětí. Rodiče žáků celého druhého stupně mohou využívat informačního systému online škola/žákovská, který umožňuje 24 hodin denně získávat informace o studiu dítěte prostřednictvím internetové sítě. Informace, které Žákovská poskytuje rodičům:
a/ veškeré výsledky hodnocení dítěte ve škole (známky, slovní, procenta, body)
b/ přehled docházky dítěte do školy, omluvené a neomluvené hodiny
c/ přehled rozvrhu dítěte a třídy
d/ aktuální suplování.

Tradicí se už staly červnové Školní sportovní slavnosti o pohár ZŠ Dobrovského, v atletických disciplínách měří své výkony žáci všech lanškrounských škol. Výsledkem dlouhodobé spolupráce se 3. základní školou v Dzierzoniowie je další společný projekt „Žijeme ve společné Evropě“. V rámci grantu žáci obou škol v letech 2011 – 2013 prožijí následující společné akce: lyžařský kurz, Noc s Andersenem, šachový turnaj, pěvecké soutěžení a turistický pobyt. Školní družina je nedílnou součástí našeho školního zařízení, k dispozici je každý den od 6.15 – 16 hodin. Dětem nabízí mimo jiné tematická odpoledne, která jsou zaměřena na plavání, saunování, keramickou činnost, zpěv a hry i pobyt na školní zahradě, jak v letním tak zimním období.
Co nabízí škola veřejnosti? Pronájem školní tělocvičny, učeben, bazénu a sauny v odpoledních a večerních hodinách, využití prostoru dílen pro keramický kroužek.


Kategorie
  • základní škola
Certifikáty a členství člen sdružení Orlické hory a Podorlicko