Zpět

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Menu
Adresa Dolní Třešňovec 17
GPS 49°55'23"N 16°36'44"E (xx km)
385 m nad mořem
swipe

Ředitel: Ing.David Hruška. Zástupce: Mgr. Daniela Pravdová. Výchovný poradce: Ing. Rudolf Rabas. Počet žáků: 302. Počet tříd: 13
Dny otevřených dveří: Sobota 19. ledna 2013 09:00-13:00 hod.

Studijní obory:
Agropodnikání
Směr Chov koní a jezdectví - směr vhodný pro zájemce o chov koní a jezdecký sport. Úspěšní absolventi mají možnost získat licenci jezdce, nejlepší licenci cvičitele.
Směr Zemědělský provoz – je zaměřen na podnikání především v zemědělství a ve službách. Během studia mohou studenti složit myslivecké zkoušky.
Směr Ekonomika – nově připravovaný směr, zaměřený na ekonomické předměty účetnictví, právo, využití počítačů v praktických činnostech, praxe v ekonomických pracovištích podniků.
Součástí studia oboru agropodnikání je získání řidičského oprávnění skupiny B, T dosud zdarma.
Veterinářství
Směr Všeobecné veterinářství – výuka je zaměřena na odborné veterinární předměty, cizí jazyk, ekonomiku, informační technologie.
Směr Chov koní – veterinářství aplikované na chov koní. Kromě výše uvedeného je do učebního plánu zařazena výuka jezdectví, teorie jízdy apod. Absolvent oboru bude schopen vykonávat a organizovat pracovní činnosti při chovu zvířat, veterinární činnosti pod vedením veterinárního lékaře, zabezpečovat hygienické požadavky při zpracování produktů živočišného původu, ekonomicky jednat v souladu se strategií udržitelného rozvoje. Během studia získá student bezplatně řidičské oprávnění skupiny B.
Ekonomika a podnikání - ekonomický obor zaměřený na ekonomiku podniku, účetnictví, výpočetní techniku a informatiku, matematiku, dva cizí jazyky, právo a praxi. Od školního roku 2011/2012 není novým uchazečům o studium nabízen. Vzdělávání dospělých: Možnost dalšího vzdělávání je nabízena zájemcům o zvýšení kvalifikace v oblasti zemědělství formou odborných kurzů. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností, tzv. Zimní kurz
Přípravné kurzy pro úspěšné splnění zkoušek základního výcviku jezdce či výkonnostních zkoušek klisen
Kvalifikační kurz Cvičitel v jezdectví
Inseminační kurz a kurz pro vpravování embryí inseminační technikou skotu, ovcí a koz.
Další aktivity a poskytované služby:
Adaptační prázdninové kurzy pro nově nastupující studenty
Lyžařské, cyklistické a odborné kurzy
Tuzemské a zahraniční výměnné pobyty
Zájmová činnost ve sportovním jezdeckém klubu
Školní statek v areálu školy
Vlastní ubytovací a stravovací zařízení
Školní bistro
Knihovna
Vysoce moderní jazyková laboratoř
Školní psycholog
Vlastní e-learningová výuka
Online informační systém klasifikace a docházky
Volně přístupný bezdrátový internet (WIFI) v budovách školy
Široká mezinárodní spolupráce
Spolupráce se zemědělskou praxí, vědecko-výzkumnými a vzdělávacími institucemi
Provoz autoškoly pro veřejnost
Pronájem sportovního zařízení (hřiště s umělým povrchem, posilovna, tělocvična)
Veterinární činnost
Obchodování s plemenným materiálem zvířat


Kategorie
  • střední škola
Je třeba opravit údaje?