Zpět

Pieta

Menu
GPS 49°55'34"N 16°36'39"E (xx km)
383 m nad mořem
swipe

Na jednostupňové základně je trojdílný podstavec: sokl s okosenými rohy, hranolový dřík, profilovaná silně vysazená římsa. Na římse je profilovaný soklík a na něm na obláčcích sedící Panna Marie v dlouhém nařaseném rouchu, na klíně má Kristovo tělo oděné v bederní roušce. Na zadní straně soklu je datace 1866.


Kategorie kříž / drobná sakrální stavba